Специалности

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ХАРМОНИЯ

ДИСТАНЦИОННИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение MOODLE. В платформата са на разположение лекции по всички предмети от предвидения учебен план.

Всеки предмет завършва с решаването на тест, който генерира оценка. Тестовете се решават когато курсистите се чувстват подготвени, но в рамките на периода на обучение.

По практика лицата се обучават в база за практическо обучение предоставена от тях и одобрена от нашия Център за професионално обучение. След одобрение на базата се сключва договор за съвместна дейност с конкретната организация.

След приключване на практиката, организацията предоставя на Центъра документ, който удостоверява, че лицето е посещавало практика /служебна бележка/.

Обучението приключва след успешно решени тестове и полагане на държавен изпит по теория и практика.

Таксите   се заплащат на две части /половината в началото на обучението, другата половина в края на обучението/.

Преди да изпратите документите, проверете за начални дати на  стартиране и свободни места за избраната от Вас специалност, като се свържете с Учебен отдел: тел. 02 / 955 98 06  и  GSM:0889 865 000

Всички успешно завършили курсисти получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение кликни тук

Изтегляне на документи за записване кликни тук

Изтегляне на документи за записване по част от професия кликни тук

Цени на всеки  един курс  кликни тук


Център за професионално и езиково обучение Хармония

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/

151 училище, сграда 2, ет.4 Пощенски Код:1618

Учебен отдел: тел.02 / 955 98 06  GSM:0889 865 000

понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща:harmonia1@abv.bg

Уеб  сайт : www.harmonia1.com